Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

 

Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. o godzinie 9.00  w reżimie sanitarnym, czyli podobnie jak w roku ubiegłym.

Punkt Przedszkolny (oddział przedszkolny) również rozpoczyna  pracę 1 września. Dzieci mogą przebywać w placówce od godz.7.30 do godz.16.30. Przedszkole pracuje w trybie zwykłym (bez uroczystego rozpoczęcia).

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się zgodnie z przedstawionym niżej harmonogramem.

W szkole nadal obowiązuje reżim sanitarny zgodny z wytycznymi GIS i MEiN. W w trakcie pobytu w szkole wszyscy pracownicy i uczniowie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępów).

Rodzice i opiekunowie uczniów nie będą mieli możliwości wejścia do budynku szkoły z wyjątkiem opiekunów uczniów klasy 1 - z jednym dzieckiem może wejść tylko jeden opiekun. Uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie uczniów klasy 1 osłaniają twarz maseczką w przestrzeniach wspólnych, wchodząc do budynku szkoły dezynfekują ręce.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 (Spotkania z wychowawcami)

Przyjazdy do kościoła:

Bus:

Sycyna - 7.20

Woroniec - 7.25

Krzymowskie - 7.35

Autobus:

Pojelce - 7.20

Cełujki - 7.25

Pólko - 7.30

Zabłocie - 7.35

 

O godzinie 800 w kościele parafialnym w Sworach odbędzie się msza św.

Po mszy w szkole odbędą się spotkania z wychowawcami, po których ok. 1000  autobusy odwiozą uczniów do domu.

 

Wejście do szkoły, przydział szatni, sal, korytarzy i sanitariatów dla poszczególnych klas jest taki sam jak w poprzednim roku.

 

KLASA

GODZINA

WEJŚCIE DO SZKOŁY

MIEJSCE

SPOTKANIA

1

godz.9.00

od strony świetlicy

sala nr 6

2

godz.9.00

od strony świetlicy

sala nr 3

3

godz.9.00

od strony świetlicy

sala nr 2

4

godz.9.00

od strony szatni

sala nr 44

5

godz.9.00

od strony szatni

sala nr 28

7

godz.9.00

od strony szatni

sala nr 23

8

godz.9.00

od strony szatni

sala nr 16

 

Od przyszłego tygodnia rozpocznie się realizacja zajęć dodatkowych w klasach IV – VIII wobec czego ulegnie zmianie plan lekcji.

Z przyczyn osobistych zrezygnował z pracy w naszej szkole p. Karol Karpysz, w jego miejsce matematyki uczyć będzie p. Joanna Kędziora, a fizyki p. Agnieszka Wawryniuk.

Obiady będą wydawane od 06 września, cena za obiad wynosi – 9,50 zł. W tym roku nie ma zróżnicowania obiadów na małe i duże.

Osoby zainteresowane wykupieniem obiadów dla swoich dzieci proszone są o kontakt z p. Marzeną Siłaczuk (tel. 508 938 947)

Przypominamy obowiązujące w szkole wytyczne:

+ Szczepienie

-        rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

-        przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

-        minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

-        częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-        w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

-        przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                                                              Gustaw Jakimiuk

 

Poniżej zamieszczam List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego od Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk