Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

Podziękowanie p. Wiesławowi Arseniukowi

 

Uczniowie, Nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły w Sworach serdecznie dziękują p. Wiesławowi

 

Arseniukowi za ufundowanie słodyczy na Dzień Dziecka

Podziękowanie p. Agacie Gryta

Uczniowie, Nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły w Sworach serdecznie dziękują p. Agacie Gryta

za nieodpłatne przekazanie słodyczy na Dzień Dziecka.

Zamiany w planie dowożenia

 

Od dnia 24 lutego 2014 r. następują zmiany w dowożeniu uczniów Szkoły Podstawowej i

Publicznego Gimnazjum w Sworach.

Aktualny plan lekcji oraz plan dowożenia znajdują się w zakładce Uczniowie - Plan lekcji

i są do pobrania w formacie pdf.

Podziękowanie p. Piotrowi Filipiukowi

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sworach oraz dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Sworach serdecznie dziękują p. Piotrowi Filipiukowi za nieodpłatne

wykonanie napraw drzwi wejściowych do szkoły.

I miejsce w konkursie "Czysta Ziemia" 2013

Rozwój człowieka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób, dlatego też, istotne jest zwrócenie uwagi dzieci na dostrzeganie wzajemnych związków i zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym.

Szkoła Podstawowa w Sworach po raz kolejny wzięła udział już w VI edycji konkursu Czysta Ziemia, ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. W bieżącym roku powtórzyliśmy nasz sukces i ponownie zdobyliśmy I miejsce spośród 49 szkół uczestniczących w konkursie.

Działania proekologiczne prowadzone przez nauczycieli wśród uczniów i rodziców mają swoje odzwierciedlanie w osiągnięciach : w 2008 roku zdobyliśmy III miejsce, w 2011 – II miejsce a w 2012 i 2013 roku I miejsce w powiecie.

Na przestrzeni lat zbieramy coraz więcej segregowanych odpadów i przede wszystkim jesteśmy szkołą otwartą na społeczność lokalną. Na organizowane przez nauczycieli akcje ekologiczne tj. sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych, odpowiadają swoim udziałem nie tylko rodzice dzieci uczących się w szkole, ale również pozostali mieszkańcy. Wiele takich działań ma też inny niż ekologiczny aspekt. Zbiórka nakrętek, zorganizowana przez Szkolne Koło Caritas i 26 Drużynę Harcerską , przyczyniła się do możliwości zakupu wózka inwalidzkiego dla byłej uczennicy naszej szkoły. Sprzedając zebraną makulaturę, pozyskaliśmy fundusze, które wykorzystaliśmy do zazielenienia terenów wokół szkoły.

Szkoła należy do Klubu Obrońców Planety, w związku z tym zbieraliśmy zużyte płyty CD i DVD. Zgromadziliśmy ponad 4000  sztuk i w zamian otrzymaliśmy kolekcję filmów z serii „Było sobie…” oraz wybrane odcinki programu popularnonaukowego  „Galileo”. Współpracując z różnymi instytucjami, zbieraliśmy zużyte tonery drukarskie, które odebrała Firma Pryzmat z Wrocławia i w ten sposób włączyliśmy się do Ogólnopolskiej akcji dożywiania dzieci „Pajacyk”

Zbiórkom tym towarzyszyły liczne działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Odbywały się turnieje wiedzy ekologicznej- olimpiada wiedzy ekologicznej dla klasy 06, konkurs przyrodniczy dla klas IV VI - Bocian w kadrze, konkurs literacki dla klas IV-VI - „Listy do Ziemi”. Nauczyciele organizowali liczne konkursy: na zabawkę ekologiczną - punkt przedszkolny i klasa III, EKOTORBA – klasy IV-VI ,  „Dzień Ziemi – plakat”, plastyczny – punkt przedszkolny – „Jesień-wszystkie barwy jesieni”. Odbywały się przedstawienia i inscenizacje: „Lepiej nie choruj…”  klasa V  , Dzień Ziemi, Święto Polskiej Niezapominajki. Samorząd Uczniowski był organizatorem „Sprzątania świata” wiosennego i jesiennego. Odbył się też festyn rodzinny „Z rodziną na tropie sekretów przyrody”, podczas którego rodzice wspólnie z dziećmi uczestniczyli w licznych konkursach, a następnie przed szkołą zasadzone zostały dęby.

Koło dziennikarskie działające w naszej szkole na podsumowanie naszych działań wydało specjalny ekologiczny numer szkolnej gazetki „Tysiąclatka”. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Bałtowa         (klasy 0, II, III),  w Pieniny ( klasy II-VI), podczas których poznawały osobliwości naszej polskiej przyrody i  realizowały treści ekologiczne

Nasze osiągnięcia to wynik współpracy nauczycieli, rodziców i całej społeczności lokalnej oraz zaprzyjaźnionych instytucji, które w różny sposób wspierają nasze poczynania. Wspólnym wysiłkiem staramy się zmieniać naszą najbliższą okolicę, by wszystkim żyło się zdrowiej, przyjemniej, czyściej i przede wszystkim w zgodzie z  naturą.

Media o naszym sukcesie:

Radio Biper

Biała 24

Podlasie 24

Starostwo Powiatowe (galeria)

Podziękowanie p. Agnieszce Kasjaniuk

Dyrekcja i cała społeczność Szkoły Podstawowej w Sworach składa serdeczne podziękowanie

Przewodniczącej Rady Rodziców p. Agnieszce Kasjaniuk za bardzo aktywne włączenie się do szkolnej

akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Białej Podlaskiej. Jesteśmy wdzięczni za

okazaną życzliwość i pomoc w zbiórce i transporcie darów.

Dziękujemy również za wielki wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i szkoły.

Szkoła Projektora
Brak wtyczki Adobe Flash Player.
Pobierz wtyczkę ze strony Adobe.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 


     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii