Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

E-dziennik

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji i dowożenia

Punt Przedszkolny i Szkoła Podstawowa

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

POWITANIE WIOSNY W GRUPIE 5-6 LATKÓW

„…Bo zima, bo zima każdemu obrzydła,

niech słońce jej da pstryczka w nos,

niech wiosnę, niech wiosnę,

przyniosą na skrzydłach,

bociek, jaskółka, szpak i kos…”

Tymi słowami piosenki dzieci z grupy 5-6 latków przywitały 22 marca wiosnę. Potem odbyły się zabawy, tańce z szarfami, zagadki i słuchanie dźwięków, które rozpoczynają wiosnę. Dzieci pięknie ustrojone i przebrane w stroje wiosny , malowały farbami to, co usłyszały w piosence. Następnie usiłowały wokół przedszkola znaleźć wiosnę, jednak nie było to łatwe, ponieważ aura spłatała nam figla i wszystko było przykryte śniegiem. Jednak usłyszały wiosenny śpiew ptaków i stwierdziły, że to już pora na wiosnę. Wcześniej wykonanymi baziami i kwiatami przyniesionymi z domów, zatwierdziły, że wiosna już naprawdę nadeszła i oznajmiły piosenką, którą radośnie odśpiewały.

 Było wesoło, kolorowo i radośnie.

Wiosno, zostań z nami!

LINK DO POZOSTAŁYCH ZDJĘĆ: https://photos.app.goo.gl/LASxme3dqubqyT8X9

Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego i klas I - III

Funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w okresie 29.03.21 – 09.04.21

      Od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. zostają wprowadzone nowe obostrzenia, które będą obowiązywać w całej Polsce .


     Wynika z nich, że zamknięte zostaną przedszkola (wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

     Opieką mogą również zostać objęte dzieci wyżej wymienionych rodziców uczęszczające do klas I - III.

     Rodzice nadal będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.


     W związku z tym informujemy, że nasza placówka w dniach 29.03-09.04.2021r. będzie pełniła dyżur opiekuńczy. Prosimy rodziców, którzy spełniają powyższe warunki o jak najszybsze zgłoszenie do wychowawcy grupy uczestnictwo dziecka w dyżurze oraz dostarczenie pisemnego wniosku rodzica określającego terminy i godziny objęcia dziecka opieką.

    W tych dniach zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Potwierdzenie woli zapisu

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem rekrutacji 24 marca o godzinie 15 zostaną wywieszone w siedzibie Punktu Przedszkolnego listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

Jeśli nadal wyrażają Państwo wolę zapisu swojego dziecka do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sworach należy to potwierdzić składając do poniedziałku 29 marca do godziny 15oo Potwierdzenie woli zapisu.

Brak potwierdzenia w wyżej wymienionym terminie będzie oznaczał Państwa rezygnację z chęci zapisu dziecka do naszego Punktu Przedszkolnego.

30 marca o godzinie 1500 zostanie opublikowana w siedzibie Punktu Przedszkolnego lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych grup.

Druk Potwierdzenia woli zapisu jest do pobrania poniżej lub jest dostępny w Punkcie Przedszkolnym.

 

Potwierdzenie woli zapisu

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sworach

Gustaw Jakimiuk

Od dnia 1 października 2013 r. otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.