Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

Nauka 22.06. - 25.06.2020 r.

Informuję, że w dniach 22.06. - 25.06.2020 r. nauka będzie prowadzona tylko

w postaci nauczania zdalnego - nie będzie zajęć online.

Dyrektor Szkoły

G. Jakimiuk

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej w Sworach – 26 VI 2020 – piątek: 

odbiór świadectw i nagród z zachowaniem reżimu sanitarnego

 1. Po odbiór dyplomu, świadectwa przychodzi uczeń lub rodzic wyłącznie zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19.
 2. W dniu 26 czerwca nie ma dowozu uczniów do szkoły w celu odbioru świadectw.
 3. NIE MA OBOWIĄZKU ODBIORU ŚWIADECTWA W DNIU 26 CZERWCA, ŚWIADECTWA I EWENTUALNE NAGRODY MOGĄ BYĆ WYDANE W TERMINIE UZGODNIONYM Z WYCHOWAWCĄ (29.06 – 02.07 LUB 01 – 04.09). RÓWNIEŻ UCZNIOWIE KLASY VIII MOGĄ INDYWIDUALNIE ODEBRAĆ ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY.
 4. Uczeń/rodzic oraz nauczyciel zobowiązany jest mieć zakryte usta i nos(nauczyciel rękawiczki) oraz zachować bezpieczną odległość w czasie wejścia, wyjścia oraz na sali.
 5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 6. Uczeń nie zmienia obuwia.
 7. Zakazane jest wnoszenie na teren szkoły rzeczy i przedmiotów, które zostaną przekazane innej  osobie, np. kwiaty, itp.
 8. Uczeń /rodzic przechodzi do sali w bezpiecznej odległości.
 9. Przed przybyciem uczniów każda sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 10. Wręczanie dyplomów, świadectw i nagród odbywa się w ciągu ok.10 – 15 minut. Następnie  sala jest wietrzona i dezynfekowana. W sali należy zachować dystans społeczny.
 11. Dyplomy, świadectwa i nagrody zostaną przygotowane wcześniej i przejdą co najmniej 24-godzinną kwarantannę.
 12. Rozdanie dyplomów w grupach przedszkolnych nastąpi w czwartek 25 czerwca:

900 – 3 latki

1000 – 4,5 latki

1100 – oddział przedszkolny

 

13. W dniu 26 czerwca  uczeń/rodzic przychodzi na wyznaczoną godzinę według harmonogramu:

 

Godzina

Klasa

Sala

900

II

6

930

I

2

1000

III

3

1030

VA

48

1100

VB

16

1130

VI

15

1200

VII

44

900

VIII

hala sportowa

 

14. Wręczanie dyplomów, świadectw i nagród odbywa się w ciągu ok.10 – 15 minut. Następnie sala jest wietrzona i dezynfekowana.

15. Po odebraniu świadectwa należy opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią.

16.W celu sprawniejszej organizacji wydawania dyplomów i świadectw, proszę Rodziców o przekazanie wychowawcom informacji do środy 24 czerwca o zamierzonej obecności dziecka lub rodzica w tym dniu.

 

Dyrektor Szkoły

Gustaw Jakimiuk

 

"Czyste powietrze wokół nas"- program edukacji antytytoniowej

Grupa 5-latków i 6-cio latków podczas nauki zdalnej realizowała program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Cel programu to zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed dymem tytoniowym.

 Rodzice i dzieci w trakcie prezentacji multimedialnej mogli zobaczyć:

 • co i dlaczego dymi,
 • jak się czuję, kiedy dymi papieros,
 • co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy,
 • jak unikać dymu papierosowego,

 Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, nie tylko papierosowego, obserwowały źródła dymu, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie", rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią dinozaura Dinka, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, poznały też jego piosenkę.

LINK do zdjęć 5-latków

https://photos.app.goo.gl/WruK5gP32pEGF6G47

LINK do zdjęć 6-latków

https://photos.app.goo.gl/o5wffcRr3PbF5JRk6

 

 

Podsumowanie czytelnictwa W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   5-latki  Klasa 0 Klasa 1  Klasa 2  Klasa 3  Klasa 5a   Klasa 5b Klasa 6  Klasa 7  Klasa 8 

 Suma

przeczytanych

książek

 148  368  154  170  191  59  18  38  86  34

 Średnia 

na ucznia

 7,4  23  8,5  10  10,6  4,2  1  2,9  4,7  2,3

 Uczniowie wyróżniający się w czytelnictwie to:

1. Kornelia Ch. – kl. „0”

2. Aleksandra Ch. – kl. „0”

3. Zofia G. – kl. „0”

4. Maciej G- kl. „0”

5. Malwina K. – kl. „0”

6. Kornelia S. – kl. „0”

7. Kamil A. – kl. 1

8. Kamila K- kl. 2

9. Łukasz Ch. – kl. 3

Gratulujemy!!!

 

Dzień Dziecka w przedszkolnej edukacji zdalnej

Dzień Dziecka to ważne święto dla wszystkich dzieci.  Każde dziecko powinno poczuć, jak bardzo jest kochane i ważne dla swoich Rodziców. W tym roku Dzień Dziecka wyglądał nieco inaczej. Z wiadomych względów nie było w tym roku atrakcji na terenie szkoły, czy przedszkola, co nie oznacza, że zapomnieliśmy o tym szczególnym dniu. Pani Iwonka z okazji wyjątkowego święta przygotowała swoim wychowankom drobne upominki. Przedszkolaki otrzymały laurki przygotowane przez wychowawcę grupy przedszkolnej oraz drobny prezent. Udało się w czasach kwarantanny zorganizować dzieciom namiastkę Dnia Dziecka. Tak niewiele trzeba, by wywołać uśmiech na twarzy dziecka. Jeszcze raz wszystkim dzieciom życzymy spełnienia marzeń i uśmiechu na co dzień.

 

LINK DO WSZYSTKICH ZDJĘĆ:

https://photos.app.goo.gl/KXMfv8oNbeRwPY5k6

Akcja-Nakrętki

Jeśli nazbierałeś przez okres kwarantanny wiele plastikowych nakrętek, wrzuć je do reklamówki i przynieś do szkoły.

 Zbiórka potrwa do 19 czerwca 2020 roku. Zostaw reklamówkę z nakrętkami przy głównym wejściu do szkoły.

Przypominamy!

Nakrętki zbieramy na rehabilitację niepełnosprawnej Ani Chalimoniuk z Sycyny.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!

Organizatorzy

Szkolne Koło Caritas 34

Szkoła Projektora
Brak wtyczki Adobe Flash Player.
Pobierz wtyczkę ze strony Adobe.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 

 

     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii