Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2017/2018

 

 

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 W SWORACH

 

ROK SZKOLNY

 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 2. Dbałość o mienie szkolne oraz o bezpieczeństwo, ład
  i porządek we wszystkich salach lekcyjnych (w których odbywają się zajęcia) i na terenie całej szkoły.
 3. Dbanie o dobre imię szkoły (w całokształcie swej działalności).
 4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 5. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią.
 6. Przedstawianie dyrektorowi szkoły wniosków i opinii uczniów we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów.
 7. Uaktualnienie Regulaminie SU.
 8. Redagowanie artykułów do gazetki szkolnej „Tysiąclatka”.

 

 

 

Przewodnicząca SU            - Oliwia Kwiatkowska kl. VII

Z – ca przewodniczącej SU  - Aleksandra Walczuk kl. V

 

Skarbnik                               - Aleksandra Strukkl. VII

 

Członkowie Zarządu             - Martyna Werbińska kl. VII

 - Maja Dmitrowicz kl. VII

 

 

Opiekunowie SU:         Pani Joanna Grochowska

                               Pani Aneta Maksimiuk

                         Pani Renata Tarasiuk

 

 

Termin realizacji

Planowane zadania

 

Wrzesień 2017

 

 1. Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
 2. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego.
 3. Wybór samorządów klasowych.
 4. Ogólnoszkolne wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 5. Organizacja zebrań SU (przynajmniej raz w miesiącu).
 6. Zebranie SU: przydział czynności, sprawy bieżące.
 7. Zaplanowanie pracy na bieżący rok.
 8. Zatwierdzenie regulaminu SU.
 9. Przypomnienie regulaminu korzystania z szatni.
 10. Wybór uczniów do poszczególnych sekcji.
 11. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.
 12. Wykonanie gazetki ściennej „Cześć i chwała bohaterom”
 13. Włączenie się do akcji organizowanej przez Kuratorium Oświaty
  w Lublinie „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

 

Październik 2017

 1. Święto Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń
  i upominków wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
 2. Wykonanie gazetki ściennej dotyczącej:
 3. Dnia Edukacji Narodowej,
 4. Święta Zmarłych.
 5. Redagowanie artykułów do „Tysiąclatki”.
 6. Apel na temat bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły i ze szkoły.
 7. Sprawdzanie czystości w klasach i obuwia uczniów.
 8. Akcja miesiąca w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
 9. Zorganizowanie szkolnej dyskoteki.
 10. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.

 

Listopad 2017

 1. Udział w pracach porządkowych na cmentarzu
  w Sworach.
 2. Włączenie się w akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
 3. Organizacja ANDRZEJEK i KATARZYNEK

- wykonanie plakatów ogłoszeniowych,

dzień wróżb,

     - zorganizowanie dyskoteki.

 1. Uczczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych
  i regionalnych w związku ze świętami narodowymi.
 2. Napisanie artykułów do gazetki „Tysiąclatka” opisujących działania SU.
 3. 24 listopada DNIEM MISIA w naszej szkole. Jest to dzień pomocy
  i wzajemnej życzliwości:

-        uczniowie przynoszą ze sobą ulubione maskotki,

-        chętne dzieci przebierają się w strój misia,

-        zbiórka pluszaków na cele charytatywne,

-        akcja „Nie nudzi mi się, bo rysuję misie” (podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie rysują portret ulubionego misia
i zawieszają go na gazetce szkolne, aby mogli go podziwiać inni),

-        wykonanie gazetki okolicznościowej,

-        podsumowanie Dnia Misia podczas apelu, wręczenie nagród wyróżnionym uczniom.

 1. Sprawdzanie czystości w klasach i obuwia uczniów.
 2. Akcja miesiąca w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
 3. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.

 

Grudzień 2017

 1. Zorganizowanie przez samorządy klasowe mikołajek 
  w swoich klasach.
 2. Napisanie artykułów do gazetki „Tysiąclatka” opisujących działania SU.
 3. Akcja czytelnicza.
 4. Wykonanie stroików świątecznych.
 5. Dokarmianie zwierząt (zgodnie z potrzebami).
 6. Koncert kolęd i wigilie klasowe.
 7. Pomoc w nauce uczniom najsłabszym.
 8. Wykonanie gazetki ściennej dotyczącej tematyki bożonarodzeniowej.
  1. Sprawdzanie czystości i obuwia uczniów.
  2. Akcja miesiąca w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
  3. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.

 

Styczeń 2018

 

 1. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za pierwsze półrocze.
 2. Dekoracje zimowe w klasach i na korytarzu.
 3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Drużyna Harcerska).
 4. Napisanie artykułów do gazetki „Tysiąclatka” opisujących działania SU.
 5. Sprawdzanie czystości i obuwia uczniów.
 6. Akcja miesiąca w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
 7. Przekazanie zebranych pluszakówwybranym instytucjom lub oddziałom szpitalnym.
 8. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.

 

Luty 2018

 

 1. Napisanie artykułów do gazetki „Tysiąclatka” opisujących działania SU.
 2. Rozpoczęcie akcji – „Wielka Góra Grosza”.
 3. Akcja ogólnopolska „Tydzień walki z rakiem”.
 4. Bal karnawałowy:

-        biesiada klasowa,

-        tańce i zabawy przy muzyce.

-        zasady dobrego zachowania

-        najciekawszy strój karnawałowy

-        przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

 

 1. Mini Poczta Walentynkowa:

 - wręczenie życzeń adresatom (14 lutego).

- wręczenie nagród za dotychczasowe konkursy.

 1. Akcja miesiąca w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
 2. Sprawdzanie czystości i obuwia uczniów.
 3. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.

 

Marzec 2018

 1.  Pierwszy dzień wiosny. Obrzędy związane z Marzanną

- „Wiosna puka do okien…”

 1. Tradycje wielkopostne i wielkanocne:

-        gazetka ścienna,

-        wiosenne dekoracje w klasach i na korytarzu,

-        zabawy związane z szukaniem zajączków i jajek wielkanocnych (wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza).

 1. Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka w naszej szkole.
 2. Wiosenne porządki wokół naszej szkoły.
 3. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet

i korytarzy.

 1. Akcja czytelnicza.
 2. Napisanie artykułów do gazetki „Tysiąclatka” opisujących działania SU.
 3. Akcja miesiąca w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
 4. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.
 5. Sprawdzanie czystości i obuwia uczniów.

Kwiecień 2018

 1. Rocznica śmierci Jana Pawła II- gazetka ścienna.
 2. Wykonanie gazetki ściennej promującej działania SU.
 3. Włączenie się do akcji sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi.
 4. Redagowanie artykułów do gazetki„Tysiąclatka” opisujących działania SU.
 5. Sprawdzanie czystości i obuwia uczniów.
 6. Akcja miesiąca w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
 7. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.

Maj 2018

 1. Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
 2. Akcja czytelnicza.
 3. Napisanie artykułów do gazetki „Tysiąclatka” opisujących działania SU.
 4. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej (zgodnie z potrzebami uczniów).
 5. Sprawdzanie czystości i obuwia uczniów.
 6. Akcja miesiąca w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
 7. Akcja szkolna „Szczęśliwy numerek”.
 8. Konkurs na napisanie tekstu piosenki naszej szkoły.

Czerwiec 2018

 1. Obchody Dnia Dziecka.
 2. Wykonanie gazetki ściennej – zakończenie roku szkolnego.
 3. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za rok szkolny 2017/2018.
 4. Napisanie artykułów do gazetki „Tysiąclatka” opisujących działania SU.
 5. Podsumowanie roczne akcji w formie konkursu „Bądź życzliwy na co dzień”.
 6. Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
 7. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2017/2018:

   - przedstawienie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym,

   - przygotowanie sprawozdania z działalności SU.

 

Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 


     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii