Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

Gazetka szkolna

    

     Pierwszy numer gazetki ,,Tysiąclatka" ukazał się we wrześniu 2001 roku, a więc minęło 11 lat od wydania pierwszego numeru pisemka. Tytuł nawiązywał do imienia naszej szkoły i tak pozostał do dnia dzisiejszego. Założycielkami gazetki były opiekunki Samorządu Uczniowskiego: pani Halina Gałamaga i pani Joanna Grochowska.
     W kolejnych numerach czasopisma zamieszczano wywiady z ciekawymi ludźmi, informacje o konkursach, fotoreportaże z najważniejszych szkolnych wydarzeń, kącik kulinarny, ciekawe prace uczniów, sylwetki nauczycieli... Z czasem gazetka stała się źródłem wiadomości o życiu społeczności szkolnej, a dla jej młodych redaktorów- sympatyczną przygodą z dziennikarstwem.
     Obecnie „Tysiąclatka” jest czasopismem wszystkich uczniów i nauczycieli. Jest miesięcznikiem liczącym 22 strony formatu A4.
     Opiekunami pisemka są panie: Joanna Grochowska i Violetta Więckowska. Redaktorami są uczennice klasy VI i wszyscy chętni chcący podzielić się swoimi zainteresowaniami i poglądami.
Mamy stałe strony: „Z życia szkoły”, „Wywiady”, „Sport”, „Rozrywkę”, „Kącik twórczości”, Warto przeczytać”, „Ciekawostki muzyczne”…
     Pisemko spełnia w szkole różnorodne funkcje, m.in.: przekazuje informacje dotyczące życia szkoły, regionu, ujawnia poglądy uczniów, kształtuje opinie, uczy, bawi, umożliwia debiuty literackie, rozwija umiejętności niezbędne do tworzenia gazetki, służy bliższemu poznaniu i integracji społeczności szkolnej.

 

NASZE SUKCESY

 

PUBLIKACJE

 

2006/2007 2007/2008 2008/2009  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 


     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii