Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

Ogłoszenie o konkursie plastycznym

         Klub ZDRÓWKO zachęca do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Tematyka konkursu obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, kulturalnych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa.

Konkurs prowadzony jest w następujących grupach wiekowych:

I grupa- przedszkola

II grupa- szkoła podstawowa klasy I-III

III grupa-szkoła podstawowa klasy IV-VI

IV grupa- szkoła podstawowa klasy VII-VIII.

Do oceny prac nie będą przyjmowane prace przestrzenne oraz arkusze o powierzchni większej niż 1 m².

Prace należy składać do pani Justyny Firsiuk sala nr 3, w terminie do 05. 11. 2019 roku. Po 5 prac z każdej grupy wiekowej zostanie przekazanych do etapu gminnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 


     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii