Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

E-dziennik

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji i dowożenia

Punt Przedszkolny i Szkoła Podstawowa

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

Rywalizacja o tytuł Rowerowej Stolicy Polski dla Gmin

Kolejny raz zachęcamy do udziału w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski.

W tym roku uczestniczymy w Rywalizacji dla Gmin.

W celu uczestniczenia w rywalizacji należy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta

 

założyć konto lub jeśli uczestniczyliśmy w rywalizacji w ubiegłym roku przenieść je i zapisać się do Rywalizacji dla Gmin.

Osoby, które w ubiegłych latach były zapisane do innych grup muszą się przenieść do Gminy i grupy szkolnej do dnia 1 czerwca (należy przenieść się z miasta Biała Podlaska do Biała Podlaska(gmina).

Sposób zapisania się lub przeniesienia pokazujemy na kolejnych zrzutach ekranu aplikacji.

W prawym dolnym rogu wybieramy Rywalizacje

 

 

 

Wciskamy kafelek Dołącz przy RSP DLA GMIN

Rozwijamy belkę WYBIERZ MIASTO

I wybieramy Biała Podlaska (gmina)

Rozwijamy belkę WYBIERZ RODZAJ i wybieramy Szkoły

W Szkołach naciskamy WYBIERZ GRUPĘ

Z listy rozwijanej wybieramy naszą szkołę

Teraz należy wcisnąć na dole po prawej stronie DOŁĄCZ

Jeśli wszystko jest w porządku pojawi się komunikat potwierdzający zapisanie do rywalizacji

 

Tak jak w ubiegłym roku najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymają talony do sklepu sportowego – szczegóły podamy w późniejszym terminie.

W ubiegłym roku 55 osób z naszej grupy przejechało 10847,55 km, liczymy że tym roku wynik będzie o wiele większy.

 

Poniżej zamieszczamy informację z profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej:

Rozkręcamy Gminę Biała Podlaska

Ściągamy aplikację #AktywneMiasta

Wybieramy RYWALIZACJĘ GMIN

Do 1 czerwca muszą przenieść się osoby, które chcą kręcić dla Naszej Gminy, a są zapisane do innych rywalizacji.

Dla zdecydowanych szybkich i wytrwałych uczestników kręcących dla Gminy Biała Podlaska mamy niespodziankę - koszulki sportowe, których głównym sponsorem jest firma Bialpak

Warunkiem otrzymania koszulki jest przejechanie określonej liczby kilometrów w rywalizacji dla Gminy Biała Podlaska.

Niepełnoletni rowerzyści to pierwsze 5O km

Pełnoletni - 100km

Kto pierwszy ten lepszy, aż do wyczerpania zapasów, nie zwlekajcie więc z zakładaniem aplikacji.

Ruszamy już 1 czerwca

Niespodzianką niech będą również nagrody na zakończenie rywalizacji

 

 

 

 

Realizacja projektu w Szkołach Podstawowych z Gminy Biała Podlaska

 

 

„Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów”

nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0172/23

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Całkowity koszt projektu: 1 858 928,72zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 580 089,41zł

#FunduszeUE , #FunduszeEuropejskie

 

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2024r. do 30 czerwca 2025r. w Szkołach Podstawowych z Gminy Biała Podlaska:
 2. Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym;
 3. Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie;
 4. Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie;
 5. Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim;
 6. Szkole Podstawowej w Sitniku;
 7. Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym;
 8. Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu;
 9. Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach;
 10. Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych.
 11. Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia 9 Szkół Podstawowych z Gminy Biała Podlaska poprzez wdrożenie programów rozwojowych 9 szkół i realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 581 uczniów (286 kobiet, 295 mężczyzn) kwalifikacji (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji przez min. 90% z 113 nauczycieli/nauczycielek (96 kobiet, 17 mężczyzn) oraz do zwiększenia potencjału dydaktycznego 9 Szkół Podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w projekcie w okresie 01.03.2024 - 30.06.2025.
 12. Wdrożenie w 9 Szkołach Podstawowych programów rozwojowych w projekcie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.F – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia.
 13. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie:
 14. 581 uczniów (286 kobiet, 295 mężczyzn) z klas I – VIII z 9 Szkół Podstawowych w Gminie Biała Podlaska, w tym w:
 • Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym 66 uczniów (28 kobiet, 38 mężczyzn), w tym:
 • 16 uczniów (8 kobiet, 10 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych ;
 • Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie 87 uczniów (40 kobiet, 47 mężczyzn), w tym:
 • 10 uczniów (4 kobiety, 15 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie 60 uczniów (33 kobiety, 27 mężczyzn), w tym;
 • 9 uczniów (5 kobiet, 4 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim 53 uczniów (27 kobiet, 26 mężczyzn), w tym:
 • 7 uczniów (3 kobiety, 4 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Szkole Podstawowej w Sitniku 20 uczniów (10 kobiet, 10 mężczyzn), w tym:
 • 3 uczniów (1 kobieta, 2 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym 100 uczniów (53 kobiety, 47 mężczyzn), w tym:
 • 12 uczniów (6 kobiet, 6 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu 43 uczniów (21 kobiet, 22 mężczyzn), w tym:
 • 1 uczeń (1 kobieta) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach 89 uczniów (43 kobiet, 46 mężczyzn), w tym:
 • 10 uczniów (5 kobiet, 5 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych 63 uczniów (31 kobiet, 32 mężczyzn), w tym:
 • 3 uczniów (2 kobiety, 1 mężczyzna) o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 • W ramach projektu wsparciem objętych zostanie min. 523 uczniów z terenów wiejskich. 90% z 581 uczniów/uczennic nabędzie kwalifikacje, kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne lub umiejętności/kompetencje podstawowe, przekrojowe lub zawodowe;
 • 71 uczniów (34 kobiety, 37 mężczyzn) w tym 10 osób z niepełnosprawnością objętych zostanie wsparciem psychologiczno-pedagogicznym m.in. zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze socjoterapeutycznym, terapia pedagogiczna;
 • 581 uczniów (286 kobiet, 295 mężczyzn) warsztatami dodatkowymi dla uczniów i/lub zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami wyjazdowymi rozwijającymi kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe i przekrojowe;
 • 119 uczniów (57 kobiet, 62 mężczyzn) z klas VII – VIII weźmie udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz wyjazdach zawodoznawczych do pracodawców.

 

 1. 113 nauczycieli (96 kobiet, 17 mężczyzn) z 9 Szkół Podstawowych w Gminie Biała Podlaska, w tym w:
 • Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym 10 nauczycieli (9 kobiet, 1 mężczyzna);
 • Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie 15 nauczycieli (12 kobiet, 3 mężczyzn);
 • Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie 10 nauczycieli (9 kobiet, 1 mężczyzna);
 • Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim 11 nauczycieli (9 kobiet, 2 mężczyzn);
 • Szkole Podstawowej w Sitniku 5 nauczycieli (4 kobiet, 1 mężczyzna);
 • Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym 24 nauczycieli (19 kobiet, 5 mężczyzn);
 • Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu 10 nauczycieli (8 kobiet, 2 mężczyzn);
 • Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach 10 nauczycieli (9 kobiet, 1 mężczyzna);
 • Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych 18 nauczycieli (17 kobiet, 1 mężczyzna)

 

 • W ramach projektu 102 nauczycieli/nauczycielek podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

 

 1. W ramach projektu 9 Szkół Podstawowych z Gminy Biała Podlaska zwiększy swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

 

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie

Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie. Dzięki temu możemy zacząć organizować grupy zajęciowe oraz wyznaczyć terminy spotkań.

Uczniowie obecnej klasy VI będą mogli uczestniczyć w zajęciach zawodoznawczych po zgłoszeniu się do projektu we wrześniu.

Obecne dzieci 6 – cio letnie będzie można zapisać na dodatkowe zajęcia również we wrześniu.

Jeśli ktoś jeszcze nie zdecydował się na zgłoszenie do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych można to zrobić w każdej chwili nawet po rozpoczęciu danych zajęć – serdecznie zapraszamy.