Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

E-dziennik

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji i dowożenia

Punt Przedszkolny i Szkoła Podstawowa

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

I miejsce w konkursie "Czysta Ziemia" 2013

Rozwój człowieka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób, dlatego też, istotne jest zwrócenie uwagi dzieci na dostrzeganie wzajemnych związków i zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym.

Szkoła Podstawowa w Sworach po raz kolejny wzięła udział już w VI edycji konkursu Czysta Ziemia, ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. W bieżącym roku powtórzyliśmy nasz sukces i ponownie zdobyliśmy I miejsce spośród 49 szkół uczestniczących w konkursie.

Działania proekologiczne prowadzone przez nauczycieli wśród uczniów i rodziców mają swoje odzwierciedlanie w osiągnięciach : w 2008 roku zdobyliśmy III miejsce, w 2011 – II miejsce a w 2012 i 2013 roku I miejsce w powiecie.

Na przestrzeni lat zbieramy coraz więcej segregowanych odpadów i przede wszystkim jesteśmy szkołą otwartą na społeczność lokalną. Na organizowane przez nauczycieli akcje ekologiczne tj. sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych, odpowiadają swoim udziałem nie tylko rodzice dzieci uczących się w szkole, ale również pozostali mieszkańcy. Wiele takich działań ma też inny niż ekologiczny aspekt. Zbiórka nakrętek, zorganizowana przez Szkolne Koło Caritas i 26 Drużynę Harcerską , przyczyniła się do możliwości zakupu wózka inwalidzkiego dla byłej uczennicy naszej szkoły. Sprzedając zebraną makulaturę, pozyskaliśmy fundusze, które wykorzystaliśmy do zazielenienia terenów wokół szkoły.

Szkoła należy do Klubu Obrońców Planety, w związku z tym zbieraliśmy zużyte płyty CD i DVD. Zgromadziliśmy ponad 4000  sztuk i w zamian otrzymaliśmy kolekcję filmów z serii „Było sobie…” oraz wybrane odcinki programu popularnonaukowego  „Galileo”. Współpracując z różnymi instytucjami, zbieraliśmy zużyte tonery drukarskie, które odebrała Firma Pryzmat z Wrocławia i w ten sposób włączyliśmy się do Ogólnopolskiej akcji dożywiania dzieci „Pajacyk”

Zbiórkom tym towarzyszyły liczne działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Odbywały się turnieje wiedzy ekologicznej- olimpiada wiedzy ekologicznej dla klasy 06, konkurs przyrodniczy dla klas IV VI - Bocian w kadrze, konkurs literacki dla klas IV-VI - „Listy do Ziemi”. Nauczyciele organizowali liczne konkursy: na zabawkę ekologiczną - punkt przedszkolny i klasa III, EKOTORBA – klasy IV-VI ,  „Dzień Ziemi – plakat”, plastyczny – punkt przedszkolny – „Jesień-wszystkie barwy jesieni”. Odbywały się przedstawienia i inscenizacje: „Lepiej nie choruj…”  klasa V  , Dzień Ziemi, Święto Polskiej Niezapominajki. Samorząd Uczniowski był organizatorem „Sprzątania świata” wiosennego i jesiennego. Odbył się też festyn rodzinny „Z rodziną na tropie sekretów przyrody”, podczas którego rodzice wspólnie z dziećmi uczestniczyli w licznych konkursach, a następnie przed szkołą zasadzone zostały dęby.

Koło dziennikarskie działające w naszej szkole na podsumowanie naszych działań wydało specjalny ekologiczny numer szkolnej gazetki „Tysiąclatka”. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Bałtowa         (klasy 0, II, III),  w Pieniny ( klasy II-VI), podczas których poznawały osobliwości naszej polskiej przyrody i  realizowały treści ekologiczne

Nasze osiągnięcia to wynik współpracy nauczycieli, rodziców i całej społeczności lokalnej oraz zaprzyjaźnionych instytucji, które w różny sposób wspierają nasze poczynania. Wspólnym wysiłkiem staramy się zmieniać naszą najbliższą okolicę, by wszystkim żyło się zdrowiej, przyjemniej, czyściej i przede wszystkim w zgodzie z  naturą.

Media o naszym sukcesie:

Radio Biper

Biała 24

Podlasie 24

Starostwo Powiatowe (galeria)

Podziękowanie p. Agnieszce Kasjaniuk

Dyrekcja i cała społeczność Szkoły Podstawowej w Sworach składa serdeczne podziękowanie

Przewodniczącej Rady Rodziców p. Agnieszce Kasjaniuk za bardzo aktywne włączenie się do szkolnej

akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Białej Podlaskiej. Jesteśmy wdzięczni za

okazaną życzliwość i pomoc w zbiórce i transporcie darów.

Dziękujemy również za wielki wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i szkoły.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

95 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę nasza społeczność rozpoczęła w niedzielę 10 listopada 2013 r. w kościele parafialnym w Sworach od mszy św., na której zebrani uczcili pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju.


Mszę św. za Ojczyznę odprawił ksiądz proboszcz Jan Mroczek. Uczestniczyli w niej przybyli na obchody Dnia Niepodległości przedstawiciele lokalnych władz – wójt Gminy Biała Podlaska p. Wiesław Panasiuk, Przewodniczący Rady Gminy P. Dariusz Plażuk, Sekretarz Gminy p. Grażyna Majewska, radni, przedstawiciele organizacji, Ochotnicza Straż Pożarna, dyrektorzy obu szkół wraz z nauczycielami, poczty sztandarowe, młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum, zaproszeni goście oraz mieszkańcy parafii.

Po wspólnej modlitwie odbył się przemarsz pod pomnik w centrum Swór na czele z pocztami sztandarowymi i orkiestrą strażacką z Łomaz, która uświetniła swoją obecnością święto.

Przybyłych powitał p. Zbigniew Łochina. Przypomniał ciekawą historię związaną z pomnikiem, przedstawił też genezę jego powstania.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy p. Wiesław Panasiuk, który w swoim okolicznościowym przemówieniu nawiązał do historii Polski i patriotyzmu. Poświęcenia pomnika po powrocie na pierwotne miejsce i ustawionego obok krzyża dokonał proboszcz parafii.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów. Delegacje oddały hołd wszystkim poległym w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Dalszy przemarsz do Domu Kultury w Sworach uświetniała swoim graniem orkiestra z Łomaz. Przybyli tam mogli zobaczyć piękną akademię poświęconą fragmentowi historii związanej z odzyskiwaniem niepodległości przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sworach, pod kierunkiem p. Violetty Więckowskiej, p. Iwony Gałamaga i p. Barbary Konkol. Oprawę muzyczną, nagłośnienie i oświetlenie przygotował p. Piotr Gałamaga. Największy aplauz licznie zgromadzonej publiczności zebrali najmłodsi uczniowie z klasy III, którzy zachwycili pięknym śpiewem. Część artystyczną zakończył występ zespołu Chodźta do Nos.

Ostatnim akcentem uroczystości było ognisko i pieczenie kiełbasek oraz grochówka
z wojskowej kuchni przygotowane przez naszych strażaków.

Fotorelacja dostępna pod linkiem: http://radiobiper.info/2013/11/10/biala-podlaska-swieto-niepodleglosci-w-sworach-galeria/

oraz http://gmina.bialapodl.pl/?pid=14&mode=news&group=1&news=189&p=

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 2013

„I w czas złotej jesieni to święto przypada…”

 

Dzień Edukacji Narodowej, jak co roku, był dniem szczególnym i wyjątkowym w naszej szkole. Każdy z nas, oderwany od codzienności życia, poczuł się szczególnie ważny i potrzebny w tej ogromnej szkolnej rodzinie, dlatego też radość i uśmiechy na wszystkich twarzach towarzyszyły zarówno uczniom jak i nauczycielom, pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom.

Uroczystość rozpoczął p. dyrektor Gustaw Jakimiuk, powitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie podziękował za przybycie emerytom szkoły: Pani Halinie Gałamaga, Pani Krystynie Krasuskiej, Pani Genowefie Kasprzuk, Pani Janinie Melaniuk, Pani Bożenie Gawda, Pani Marii Gromadzkiej, Panu Wacławowi Kurzepie, Panu Henrykowi Semeryło oraz Ks. Proboszczowi Janowi Mroczkowi,  którzy swoją obecnością uświetnili akademię szkolną. W przemówieniu podkreślił ogromną rolę wszystkich pracowników oświaty w trudnej sztuce wychowywania młodego pokolenia, podziękował wszystkim za ciężką pracę i ogromne zaangażowanie i wyróżnił niektórych nauczycieli oraz pracowników obsługi nagrodą dyrektora szkoły.

Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców pogratulowali pracownikom szkoły sukcesów, podziękowali za poświęcenie i  życzyli pomyślności w dalszej pracy, a w dowód wdzięczności na ręce pana dyrektora złożyli wiązanki kwiatów.

Uczniowie zaś Święto Edukacji Narodowej uczcili w naszej szkole w szczególny sposób. Klasa szósta pod opieką Pani Violetty Więckowskiej zadbała o dobry humor i wspaniałą zabawę prezentując się w niekonwencjonalnym występie artystycznym, który w części końcowej stworzył liryczny i sentymentalny nastrój. Piękne wiersze, gorące życzenia płynęły z ust radosnych dzieci, a obdarowani symbolicznym kwiatkiem i laurką pracownicy szkoły i zaproszeni goście ze wzruszeniem  przyjęli podziękowania.

Od dnia 1 października 2013 r. otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.